Tratare in vederea valorificarii/eliminarii deseuri periculoase si nepericuloase

Compania noastra isi desfasoara activitatea in prezent in mai multe puncte de lucru proprii, acoperind la nivel national toate gama de servicii de colectare, tratare, procesare si valorificare a deseurilor industriale periculoase si nepericuloase cu obtinere de combustibili alternativi, mentionand si:

  • Colectarea, transportul, depozitare temporara, sortarea, tratarea, stabilizarea, bioremedierea si eliminarea deseurilor industriale periculoase si nepericuloase;
  • Colectarea, tratarea si valorificarea namolurilor industriale cu continut de substante periculoase si/sau nepericuloase din industria petroliera, statii de epurare, industria extractiva, industria siderurgica, chimica, industria alimentara si farmaceutica;
  • Tratare, decontaminare, ecologizare, reabilitare situri/soluri contaminate cu produse chimice, petroliere, gudroane acide; curatarea rezervoarelor de produse petroliere;
  • Decontaminare si spalare ambalaje metalice/plastice contaminate in vederea valorificarii acestora;
  • Desfiintare/demontare/demolare instalatii, masini, echipamente, caldiri scoase din uz, dezmembrare filtre de ulei/cabina de vopsit cu parte metalica si recuperare de materiale sau deseuri in vederea reutilizarii/valorificarii/eliminarii;

Procesul tratarii si procesarea deseurilor

Conform Autorizatiilor Integrate de Mediu pe care societatea noastra le detine, putem prelua o gama vasta de deseuri industriale periculoase si nepericuloase, printre care putem enumera:

-deseuri de materiale plastice, hartie si carton, lemn, polistiren, textile, cauciuc, ambalaje contaminate, absorbanti, materiale filtrante contaminate cu substante periculoase, lacuri si vopsele, namoluri de la epurare, diverse slamuri, emulsii, ape de spalare, deseuri organice, reziduuri petroliere sortate etc.

In urma procesarii in instalatiile proprii,  rezulta combustibilul alternativ solid si/ lichid,  care este un produs omogen compus din deseurile enumerate mai sus, cu sau fara continut de substante periculoase, ce va fi valorificat prin coincinerare in industria producatoare de ciment.

Contacteaza-ne pentru a obtine o oferta personalizata!

PngItem_404856